Wycena

Cena każdego tłumaczenia (pisemnego oraz ustnego) wiąże się z wieloma czynnikami, na które należy zwrócić uwagę. Przede wszystkim chodzi tu o:

- kierunek przekładu (z języka polskiego na czeski lub z czeskiego na polski);
- rodzaj tekstu (poziom jego trudności, tematyka);
- termin wykonania tłumaczenia;
- rodzaj dodatkowych usług zamówionych przez zleceniodawcę (DTP, oprawa graficzna);
- miejsce wykonywanego zlecenia (szczególnie w przypadku tłumaczeń ustnych);
- przelicznika cenowego, zależnego od rodzaju tekstu (płatność za ilość znormalizowanych stron, wyrazów, godzin).

Darmowej wyceny dokonuję natychmiast po otrzymaniu pliku z materiałem. W przypadku bardzo obszernego tekstu, zapisanego w formacie, który nie pozwala na obliczenie ilości znaków lub wyrazów, proponuję dwa rozwiązania:

- zostaje ustalona stawka za 1800 znaków ze spacjami, a ich ilość liczona jest w trakcie tłumaczenia;
- podejmuję się wyceny tekstu w cenie 2 zł za znormalizowaną stronę.

Do każdego zlecenia podchodzę  indywidualnie, więc w razie wątpliwości na pewno znajdziemy wspólne rozwiązania.

Ceny pozostałych usług również ustalane są indywidualnie, po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami.